ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Πάροχος και φορέας εκμετάλλευσης

LIMES Schlossklinik Fürstenhof GmbH
Heinrich-von-Bibra-Strasse 16
97769 Bad Brückenau

Εκπροσωπείται νόμιμα από

Dr. Gert M. Frank, Διευθύνων Σύμβουλος
Matthias Lutsch, Διευθύνων Σύμβουλος

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: +49 9741 7540540
E-mail: kontakt@schlossklinik-fuerstenhof.de

Καταχώρηση μητρώου

Καταχώρηση στο εμπορικό μητρώο
Δικαστήριο μητρώου: Τοπικό δικαστήριο Schweinfurt
Αριθμός μητρώου: HRB 8280

Γιατροί

Ο νόμιμος επαγγελματικός τίτλος είναι Ärztin/Arzt, ο επαγγελματικός τίτλος απονεμήθηκε στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Ισχύουν οι ακόλουθοι επαγγελματικοί κανονισμοί:

Ψυχοθεραπευτές

Ο νόμιμος επαγγελματικός τίτλος είναι Psychotherapeutin/Psychotherapeut, ο επαγγελματικός τίτλος απονεμήθηκε στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Ισχύουν οι ακόλουθοι επαγγελματικοί κανονισμοί:

Οι επαγγελματικοί κανονισμοί μπορούν να βρεθούν λεπτομερώς στη διεύθυνση www.anwaltverein.de

Αποποίηση ευθύνης

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Ως πάροχος υπηρεσιών, είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό μας σε αυτές τις σελίδες σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του γερμανικού νόμου περί τηλεμέσων (TMG). Ωστόσο, σύμφωνα με τις §§ 8 έως 10 TMG, δεν είμαστε υποχρεωμένοι ως πάροχος υπηρεσιών να παρακολουθούμε τις μεταδιδόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες τρίτων ή να διερευνούμε περιστάσεις που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα. Οι υποχρεώσεις αφαίρεσης ή αποκλεισμού της χρήσης πληροφοριών σύμφωνα με τους γενικούς νόμους δεν θίγονται από το παρόν. Ωστόσο, η σχετική ευθύνη είναι δυνατή μόνο από τη στιγμή που γίνεται γνωστή μια συγκεκριμένη παράβαση του νόμου. Εάν αντιληφθούμε αντίστοιχες παραβιάσεις, θα αφαιρέσουμε αμέσως το περιεχόμενο αυτό.

Ευθύνη για τους συνδέσμους

Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων μερών επί του περιεχομένου των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για αυτά τα εξωτερικά περιεχόμενα. Ο εκάστοτε πάροχος ή διαχειριστής των σελίδων είναι πάντα υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβάσεις κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Τα παράνομα περιεχόμενα δεν ήταν αναγνωρίσιμα κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Ωστόσο, η διαρκής παρακολούθηση του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι εύλογη χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις νομικής παράβασης. Εάν αντιληφθούμε οποιαδήποτε παράβαση του νόμου, θα αφαιρέσουμε αμέσως τους εν λόγω συνδέσμους.

Πνευματικά δικαιώματα

Τα περιεχόμενα και τα έργα σε αυτές τις σελίδες που δημιουργήθηκαν από τους διαχειριστές του ιστότοπου υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Για την αντιγραφή, επεξεργασία, διανομή ή οποιαδήποτε μορφή εμπορικής εκμετάλλευσης του υλικού αυτού πέραν του πεδίου εφαρμογής του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων απαιτείται η προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχου συγγραφέα ή δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτού του ιστότοπου επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση. Εφόσον το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου δεν δημιουργήθηκε από τον φορέα εκμετάλλευσης, τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων γίνονται σεβαστά. Ειδικότερα, το περιεχόμενο τρίτων επισημαίνεται ως τέτοιο. Εάν παρόλα αυτά αντιληφθείτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αναλόγως. Εάν αντιληφθούμε οποιαδήποτε παραβίαση, θα αφαιρέσουμε αμέσως το εν λόγω περιεχόμενο.

Εικονίδια από Becris από www.flaticon.com είναι αδειοδοτημένο από CC 3.0 BY, αεροφωτογραφίες: J1-Fotografie und Luftbildservice, Jan R. Schäfer, Cookiebanner © Klaro

Σημείωση

Οι πληροφορίες που περιέχονται στις ιστοσελίδες αυτού του τομέα δεν είναι οριστικές ή πλήρεις και δεν υποκαθιστούν τις επαγγελματικές συμβουλές και τη θεραπεία από τους γιατρούς, τους θεραπευτές και το λοιπό προσωπικό μας.

Απαραίτητες πληροφορίες σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί τηλεμέσων

Για ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των ιατρικών προϊόντων, επικοινωνήστε με: