Σχέσεις με επενδυτές

Οικονομικές εκθέσεις

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε εύκολα όλες τις ενδιάμεσες και ετήσιες εκθέσεις καθώς και πρόσθετο πληροφοριακό υλικό:

Ετήσια έκθεση 2021 | Ετήσια έκθεση 2021

Εξαμηνιαίαέκθεση 2021 | Εξαμηνιαία έκθεση 2021

Ετήσια έκθεση 2020 | Ετήσια έκθεση 2020

Εξαμηνιαία έκθεση 2020 | Εξαμηνιαία έκθεση 2020

Ετήσια έκθεση 2019 | Ετήσια έκθεση 2019

Εξαμηνιαία έκθεση 2019

Adhoc Ανακοινώσεις/Εταιρικά Νέα

29.04.2022 – Adhoc: Ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 2021 / Έγκριση και υιοθέτηση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2021 της LIMES Schlosskliniken
29.04.2022 – Adhoc: Ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 2021 / Έγκριση και υιοθέτηση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2021 της LIMES Schlosskliniken

18.01.2022 – Adhoc: Προκαταρκτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 2021 (μη ελεγμένες) – Προοπτικές 2022
18.01.2022 – Adhoc: Προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα Ομίλου LIMES 2021 (μη ελεγμένα) – Προοπτικές 2022

15.11.2021 – Adhoc: Η LIMES Schlosskliniken AG αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην ελβετική κλινική PRC Group AG
15.11.2021 – Adhoc: Η LIMES Schlosskliniken AG αποκτά την πλειοψηφία των μετοχών της Swiss PRC GroupAG

01.09.2021 – Adhoc: LIMES Schlosskliniken AG – Αποτελέσματα εξαμήνου 2021/Εξέλιξη πωλήσεων
01.09.2021 – Adhoc: LIMES Schlosskliniken AG – Θετική επιχειρηματική εξέλιξη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021

20.04.2021 – Εταιρικές Ειδήσεις: LIMES Schlosskliniken AG: Αλλαγές στο προσωπικό
18.05.2020 – Εταιρικές Ειδήσεις: Η LIMES Schlosskliniken ανοίγει νέα τοποθεσία στο Bad Brückenau, παραχώρηση δόθηκε

Συναλλαγές διευθυντών

22.03.2021 – Κοινοποίηση και δημόσια ανακοίνωση των συναλλαγών των προσώπων που ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα
02.03.2021 – Γνωστοποίηση και δημόσια ανακοίνωση των συναλλαγών των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
22.02.2021 – Γνωστοποίηση και δημόσια ανακοίνωση των συναλλαγών των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
22.02.2021 – Γνωστοποίηση και δημόσια ανακοίνωση των συναλλαγών των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
17.02.2021 – Γνωστοποίηση και δημόσια ανακοίνωση των συναλλαγών των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
28.01.2021 – Γνωστοποίηση και δημόσια ανακοίνωση των συναλλαγών των προσώπων που ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα
27.07.2020 – Γνωστοποίηση και δημόσια ανακοίνωση των συναλλαγών των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
30.06.2020 – Γνωστοποίηση και δημόσια ανακοίνωση των συναλλαγών των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
02.04.2020 – Γνωστοποίηση και δημόσια ανακοίνωση των συναλλαγών των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα

Οικονομικό ημερολόγιο

15.09.2022 – Δημοσίευση της εξαμηνιαίας έκθεσης 2022

27.06.2022 – Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022
– LIMES Schlosskliniken AG – Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
– LIMES Schlosskliniken AG – Εξουσιοδότηση τρίτων
– LIMES Schlosskliniken AG – ΓΣ 2022 Πίνακας-3 σύμφωνα με το EU-DVO 2018-1212 Τμήματα A-F
– LIMES Schlosskliniken AG 2022 – Έντυπο_Αντιπρόσωπος ψήφου τηςεταιρείας
Κάντε κλικ εδώ για την προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης πύλη μετόχων με βίντεο και ηχητική μετάδοση της γενικής συνέλευσης των μετόχων

16.05.2022 – Δημοσίευση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 2021

Οικονομικός Τύπος / Διάσκεψη κεφαλαιαγοράς

05 + 06.09.2022 – Φόρουμ μετοχών: Φθινοπωρινό Συνέδριο 2022
29.06.2022 – Συνέδριο για την κεφαλαιαγορά Prior, Φρανκφούρτη/Εγκέλσμπαχ
24/25.01.2022 – Εικονικό συνέδριο επενδυτών M.M. Warburg Bank